params= new JRegistry(); $this->params->loadString($plugin->params, 'JSON'); $this->_cacheEnabled = $this->params->get('cache_enabled'); if ($this->_cacheEnabled === null) $this->_cacheEnabled == 1; $this->_autoflush = $this->params->get('autoFlush'); if ($this->_autoflush === null) $this->_autoflush = 1; $this->_autoflush3rdParty = $this->params->get('autoFlush-ThirdParty'); if ($this->_autoflush3rdParty === null) $this->_autoflush3rdParty = 1; $this->_autoflushClientSide = $this->params->get('autoFlush-ClientSide'); if ($this->_autoflushClientSide === null) $this->_autoflushClientSide = 0; } /** * Heartbeat cache checking function. Will also monitor $_GET for the jSGCache parameter * (pressing the purge cache button in admin) * * * @access public * @return null */ public function onAfterInitialise() { if (!$this->_cacheEnabled || $this->_isBlacklisted($this->_applicationPath)) { JResponse::setHeader('X-Cache-Enabled','False',true); return; } if ($this->_cacheEnabled) { JResponse::setHeader('X-Cache-Enabled','True',true); } //Init the application url $this->_applicationPath = str_replace(array('administrator/index.php','index.php'),'',str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'',$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])); //Check for any admin action and proceed to flushMonitor and 3rd party plugins if ( isset($_POST['task']) || isset($_GET['task']) || isset($_GET['cart_virtuemart_product_id'])) { $this->_flushMonitor(); if ($this->_autoflush3rdParty) $this->_monitorThirdPartyPlugins(); } //Check if we have a logged in user and enable cache bypass cookie 'task' => string 'user.login' $user = JFactory::getUser(); if (!$user->guest || (isset($_POST['task']) && preg_match('/login/i', $_POST['task']))) { $_POST[JSession::getFormToken()] = 1; //Force the correct token, since the login box on the page is cached with the 1st visitors' token //Enable the cache bypass for logged users by setting a cache bypass cookie setcookie('jSGCacheBypass',1,time() + 6000,'/'); } if ($user->guest || (isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'user.logout')) { //Remove the bypass cookie if not a logged user if (isset($_COOKIE['jSGCacheBypass'])) setcookie('jSGCacheBypass',0, time() - 3600,'/'); } // Handle purge button press when get has jSGCache=purge, but only in admin with a logged user if(isset($_GET['jSGCache']) && $_GET['jSGCache'] == 'purge' && JFactory::getApplication()->isAdmin() && !$user->guest ) $this->_purgeCache(true); } /** * Admin panel icon display * * @access public * @param string $context * @return array */ public function onGetIcons( $context ) { return array(array( 'link'=>'?jSGCache=purge', 'image'=>'header/icon-48-purge.png', 'text'=>JText::_('Purge jSGCache'), 'id'=>'jSGCache' )); } /** * Calls the cache server to purge the cache * * @access public * @param string|bool $message Message to be displayed if purge is successful. If this param is false no output would be done * @return null */ private function _purgeCache( $message = true ) { $purgeRequest = $this->_applicationPath . '(.*)'; // Check if caching server is varnish or nginx. $sgcache_ip = '/etc/sgcache_ip'; $hostname = $_SERVER['SERVER_ADDR']; $purge_method = "PURGE"; if (file_exists($sgcache_ip)) { $hostname = trim( file_get_contents( $sgcache_ip, true ) ); $purge_method = "BAN"; } $cacheServerSocket = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 2); if(!$cacheServerSocket) { JError::raise(E_ERROR,500,JText::_('Connection to cache server failed!')); JError::raise(E_ERROR,500,JText::_($errstr ($errno))); return; } $request = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: {$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; if (preg_match('/^www\./',$_SERVER['SERVER_NAME'])) { $domain_no_www = preg_replace('/^www\./', '', $_SERVER['SERVER_NAME']); $request2 = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: {$domain_no_www}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; } else $request2 = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: www.{$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; fwrite($cacheServerSocket, $request); $response = fgets($cacheServerSocket); fclose($cacheServerSocket); $cacheServerSocket = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 2); fwrite($cacheServerSocket, $request2); fclose($cacheServerSocket); if($message !== false) { if(preg_match('/200/',$response)) { if ($message === true) JFactory::getApplication()->enqueueMessage(JText::_('SG Cache Successfully Purged!')); else JFactory::getApplication()->enqueueMessage(JText::_( $message )); } else { JError::raise(E_NOTICE,501, JText::_('SG Cache: Purge was not successful!')); JError::raise(E_NOTICE,501, jText::_('Error: ' . $response)); } } } /** * Check if url is in caching blacklist * * @param string $applicationPath * * @return bool */ private function _isBlacklisted($applicationPath) { $blacklistArray = explode("\n",$this->params->get('blacklist')); $blacklistRegexArray = array(); $indexIsBlacklisted = false; foreach($blacklistArray as $key=>$row) { $row = trim($row); if ($row != '/' && $quoted = preg_quote($row,'/')) $blacklistRegexArray[$key] = $quoted; if ($row == '/') $indexIsBlacklisted = true; } if ($indexIsBlacklisted && $_SERVER['REQUEST_URI'] == $applicationPath) return true; if (empty($blacklistRegexArray)) return false; $blacklistRegex = '/('.implode('|',$blacklistRegexArray) . ')/i'; return preg_match($blacklistRegex, $_SERVER['REQUEST_URI']); } /** * 3rd party plugin monitor * * @access private * @return null */ private function _monitorThirdPartyPlugins() { // Kunena & K2 if ($this->params->get('autoFlush-ThirdParty') == 1 && isset($_POST['option']) && ($_POST['option']=='com_k2' || $_POST['option' ]== 'com_kunena')) { $this->_purgeCache(false); } // VirtueMart if ( (isset($_POST['option']) && $_POST['option'] == 'com_virtuemart') || ( isset($_GET['option']) && $_GET['option'] == 'com_virtuemart' ) || isset($_GET['cart_virtuemart_product_id']) ) { if($this->params->get('autoFlush-ThirdParty') == 1) $this->_purgeCache(false); } } /** * Action monitor * * @access private * @return null */ private function _flushMonitor() { $user = JFactory::getUser(); if ((!JFactory::getApplication()->isAdmin() && !$this->_autoflushClientSide) || $user->guest) return; $autoflush = $this->params->get('autoFlush'); if ($autoflush === null) $autoflush = 1; if (isset($_POST['task']) && $_POST['task'] && !in_array($_POST['task'],self::$_ignoreTasks) && $autoflush == 1) $this->_purgeCache(false); } } Regiewerk

Naast het vervaardigen van profielwalsinstallaties voert Van Otterloo B.V. regiewerk uit voor diversen gerenommeerde bedrijven uit de regio.

Het geleverde regiewerk, waaronder constructiewerk, staat bekend om snelle levertijden, een uitmuntende kwaliteit, franco leveringen en dit alles tegen concurrerende prijzen.

Een gedetailleerde machinelijst kan per e-mail worden toegezonden. Graag zou Van Otterloo B.V. voor u een offerte maken voor draai-, freeswerk en constructiewerk.

Uiteraard is het mogelijk het één en ander persoonlijk toelichten of een bezoek te brengen aan onze machinefabriek.